Telefon

22 36 70 50

E-mail

gert@livsudvikling.dk

De fleste børn er rigtig gode til at være til stede i øjeblikket og til at være i kontakt med deres følelser og sanser.

Via de sociale medier er mange børn og unge dog ofte PÅ hele tiden – uden pauser. Der stilles samtidig større og større krav til børnene om at præstere. En hverdag med mange indtryk og stimuli, og en lang skoledag, kan derfor være en udfordring for barnets evne til at være til stede fra øjeblik til øjeblik. Barnet får ofte ingen mulighed for ro.

Når barnet mister den evne, kan det have svært ved at trives og være glad. Børn har brug for at kunne fordybe sig og være til stede i øjeblikket her og nu – kan de ikke det, kan de få symptomer, som fx ondt i maven, skoletræthed, angst, vrede, nedtrykthed, hovedpine og manglende lyst. Kimen til disse symptomer tolkes ofte anderledes af barnets omgivelser.

I Mindfulness for Børn og Unge lærer børnene via vejrtrækningsøvelser at øve sig i at styre deres opmærksomhed. Børnene lærer at anerkende deres tanker, følelser og kropslige oplevelser. Det er hvad, mindfulness handler om og den proces jeg sætter i gang, så barnet herigennem får hjælp og støtte frem mod en bedre trivsel.
Øvelse gør mester. Sådan er det også med mindfulness. Det skal trænes. Man lærer ikke at svømme ved at se det på en pc, men ved at opholde sig i vandet. Det samme gælder for mindfulness. Det skal trænes på den rigtige måde og derfor er det vigtigt, at den voksne som underviser også selv har en mindful praksis og er uddannet til at varetage opgaven.

Mindfulness for Børn og Unge vil indeholde øvelser i bevægelsesmeditationer, leg, sanseoplevelser, børneyoga, fordybelse og koncentration. Gennem vejrtrækningsøvelser lærer børnene også at børnemeditere på egen hånd. Gennem øvelserne vil barnet opnå et dybere kendskab til sig selv og sine relationer. Når barnet lærer sig selv bedre at kende, bliver det nemmere at hjælpe både sig selv og andre.
Det skaber grobund for harmoni og forebygger samtidig mobning.