Telefon

22 36 70 50

E-mail

gert@livsudvikling.dk

Psykoterapi – en vej til glæde og livskraft!

Hvad er psykoterapi?

Psykoterapi er et samtaleforløb, hvor du opnår dybere indsigt i dig selv og forståelse for, hvorfor du reagerer som du gør. I terapien kan der indgå forskellige øvelser.

I den første samtale spørger jeg ind til din livshistorie og vi åbner op for kontakten og tilliden imellem os. Jeg vil støtte dig i at finde kernen i, hvad du ønsker at opnå med forløbet.

Udgangspunktet er det, du oplever vanskeligt i livet her og nu. I psykoterapi kan livets indtryk bearbejdes. Meningen er at opnå accept og et venligere syn på dig selv. Meningen med psykoterapi er at åbne op til livskraften og blive livfuld og nærværende i dit liv.

Der findes forskellige psykoterapeutiske retninger. Jeg er Integral ID-psykoterapeut. Integral betyder kort fortalt, at alt inkluderes i psykoterapien – kroppen, sindet og selv dit forhold til det åndelige kan rummes, hvis det bliver relevant og meningsfuldt for dig. Her er du ikke begrænset til én metodisk tilgang. Dit behov styrer valget af psykoterapeutisk metode.

Hvad du end måtte have behov for at tale om, så vil mit udgangspunkt være at møde dig med nærvær og kontakt.

Her er eksempler på emner, du kunne komme med i psykoterapi:

·        Angst

·        Chok 

·        Depression

·        Eksamensangst

·        Forventningspres

·        Indre følelser af ensomhed

·        Jalousi

·        Lavt selvværd

·        Livskriser

·        Relations problematikker

·        Samliv og parforhold

·        Seksuelle overgreb

·        Skyggearbejde

·        Sorg og tab – også efter skilsmisse

·        Stress

·        Transpersonlige problematikker

·        Traumatiske oplevelser

·        Ung i mistrivsel

Sammen fokuserer vi på at løse de psykiske knuder, der hvor livet slår krøller.

Som ID psykoterapeut arbejder jeg ud fra et integralt (holistisk) livssyn med fokus på det hele menneske ud fra 4 forskellige perspektiver.

1: det indre psykiske liv (tanker, følelser, forestillinger og overbevisninger)
2: det fysiske liv (krop, biologi, hjerne, neurologi)…
3: en del af en kultur (relationer, roller)
4: en del af samfundet (socialisering, love og regler, mv.)