Telefon

22 36 70 50

E-mail

gert@livsudvikling.dk

Hvad omhandler Stages Matrix Modellen ?

Stages Matrix er en model til at forstå menneskelig udvikling og læring.

Modellen blev udviklet af Terri O´Fallon og bygger på en integrativ tilgang, der trækker på teorier og metoder fra flere forskellige discipliner, herunder psykologi, antropologi, neurovidenskab og filosofi.

Stages Modellen beskriver udviklingen af menneskelig bevidsthed og identitet gennem en række stadier og niveauer, som hver repræsenterer en forskellig måde at opfatte og forstå verden på. Modellen beskriver i alt 12 stadier, der spænder fra det tidlige barns udvikling til en moden, integreret bevidsthedstilstand.

Hvert stadie i modellen repræsenterer en udviklingsmæssig milepæl og er karakteriseret ved en række særlige træk og egenskaber, herunder måder at tænke, føle og handle på. Modellen beskriver også, hvordan mennesker kan bevæge sig gennem disse forskellige stadier i deres udvikling, og hvordan de kan vende tilbage til tidligere stadier i visse situationer eller under visse omstændigheder.

Stages Matrix er en omfattende model, der kan bruges til at forstå en bred vifte af menneskelige erfaringer og udfordringer, herunder personlig og professionel udvikling, organisatorisk ledelse og samarbejde, og kulturel og samfundsmæssig udvikling. Modellen kan også bruges til at identificere og forstå forskellige typer af konflikter og uoverensstemmelser, og hvordan man bedst kan håndtere dem på en konstruktiv måde.