Telefon

22 36 70 50

E-mail

gert@livsudvikling.dk

En STAGES-udviklingsprofil + efterfølgende dansk konsultation

Hvad er en STAGES-udviklingsprofil?

En STAGES udviklingsprofil er baseret på en sætningsfuldførelsestest, der viser, hvordan du oplever dig selv, dem omkring dig og verden, hvordan du finder mening og mening i dine oplevelser, og hvordan du orienterer dig i dine handlinger.

Gennem en sådan profil lærer du om de perspektiver, der former din bevidsthed, du bliver fortrolig med de følelser, der er tilgængelige for dig, og du genkender dine karakteristiske styrker, udfordringer og sårbarheder. Emnerne, der tages op, omfatter din indre oplevelse, især dine følelser og din tænkning, din orientering i handling, dine relationer og hvordan de formes, samt din forståelse af institutioner, systemer og sociale strukturer. Udviklingsprofilen indeholder også praktiske anbefalinger til din læring i bredden af ​​dit nuværende udviklingstrin og pejlemærker til din videre udvikling i spektret af bevidsthed og handling.

I profilen tilføjer du 36 sætningsbegyndelser fra forskellige sammenhænge på din egen personlige måde. Sætningstillæggene analyseres af grundigt uddannede evaluatorer (såkaldte scorere) på baggrund af STAGES-modellen og Terri O’Fallons evalueringsmetode.

Dette giver dig en udviklingsprofil:

  • Du får en dyb forståelse af, hvordan du får mening med dine oplevelser, og hvad der påvirker dine strategier og handlinger i hverdagen.
  • Du får en mere omfattende forståelse af dine relationer og dine kommunikative holdninger.
  • Du vil lære om dit udviklingstrin, dit verdensbillede og din evne til at tage perspektiver.
  • Du modtager personlige observationer om din profil, dine styrker og udfordringer og dine læringsmønstre.
  • Du vil få en forståelse for, hvor du lige nu er på din udviklingsvej, og hvad der næste gang åbner sig for dig undervejs.
  • I den medfølgende konsultation, hvor din udviklingsprofil forklares og diskuteres, får du en dybere forståelse for de personlige implikationer af din STAGES udviklingsprofil samt forslag til din videre udvikling, der er skræddersyet til dig og kan anvendes direkte i praksis .

LivsUdvikling samarbejder som de eneste i Skandinavien med STAGES International i USA omkring STAGES-udviklingsprofiler med udgangspunkt i evidensbaseret forskning inden for identitets- og bevidsthedsudvikling.

Standard 36-punkts STAGES-udviklingsprofil med omfattende personlig rapport + 1-times dansk konsultation. Din målscorer og konsultation vil blive tildelt.

STAGES-udviklingsprofil kan for tiden tages online på engelsk. Du kan tage en STAGES-udviklingsprofilengelsk på nedenstående link. Pris engelsk 800 $.

Af tekniske årsagere er en danske version pt. ikke tilgængelig. Den findes på engelsk og tysk.

Du kan tage STAGES-udviklingsprofilenStandardengelsk på nedenstående link. Pris engelsk 800 $.

https://stagesinternational.thrivecart.com/standard-assessment-1/?passthrough[inventory_id]=4&passthrough[source]=2&passthrough[debriefer_id]=41&passthrough[scorer_id]=41

STAGES-udviklingsprofil i Ledelse & Organisation 900 $. Vurderingen foregår på engelsk.

https://stagesinternational.thrivecart.com/leadership-1/?passthrough[inventory_id]=8&passthrough[source]=2&passthrough[debriefer_id]=41&passthrough[scorer_id]=41

Du kan tage den på tysk med 4 certificerede tyske scorere via nedenstående hjemmeside:

https://www.stagesinternational.com/german-assessments

“Personlig udvikling på et meget højt og dybt niveau.” – BG tidligere klient

https://www.stagesinternational.com/

Sammenhæng mellem krop, sind, hjerte og sjæl.